Greenchoice tarieven 2024: prijs per kWh, m³ en voorwaarden (2024)

Greenchoice tarieven 2024: prijs per kWh, m³ en voorwaarden (1)

Door Melissa Vermeulen

Energie-expert

Melissa is een energie-expert die je op de hoogte houdt van alles wat met energie te maken heeft. Haar teksten vertellen je alles over de energieleveranciers in Nederland, de bijbehorende tarieven en technische zaken, zoals hoe je energiemeters werken.

De Greenchoice tarieven van het variabele energiecontract in mei 2024 zijn €0,29385 per kWh stroom en €1,35111 per m³ gas. Op deze pagina lees je alles over de energietarieven van Greenchoice en de voorwaarden.

Overzicht Greenchoice tarieven contracten mei 2024

Bij Greenchoice kun je zowel vaste contracten als een variabel energiecontract afsluiten. De vaste contracten kun je voor een, twee of drie jaar afsluiten en het variabele contract voor onbepaalde tijd. Wil je dus zeker zijn van het bedrag dat je elke maand moet betalen of wil je juist meebewegen met de energieprijzen elk half jaar, dan kan dat bij Greenchoice.

In het overzicht hieronder zijn de beschikbare Greenchoice energiecontracten weergegeven.

Energiecontracten Greenchoice
ContractSoort contractLooptijdGroene stroomBoscompensatie
Greenchoice vast contract 1 jaarVast1 jaar✔️✔️
Greenchoice vast contract 2 jaarVast2 jaar✔️✔️
Greenchoice vast contract 3 jaarVast3 jaar✔️✔️
Greenchoice variabelVariabelOnbepaald✔️✔️

De stroom die wordt geleverd, is volledig opgewekt in Nederland door middel van hernieuwbare bronnen, zoals zonne-, water-, windenergie en biomassa. Het overgrote deel wordt opgewekt uit zonne- en windenergie. Daarnaast zet deze energieleverancier zich in voor boscompensatie. Dat betekent dat zij investeren in projecten waarbij bomen worden geplant, maar ook bossen worden beschermd en hersteld.

Greenchoice dynamisch

Een Greenchoice dynamisch energiecontract behoort nog niet tot het aanbod.

Greenchoice tarieven stroom per kWh

In de tabel hieronder staan de actuele Greenchoice tarieven van stroom weergegeven inclusief btw. Bijkomende kosten, zoals netbeheerkosten, zijn niet inbegrepen in de getoonde prijs.

Huidige Greenchoice tarieven stroom per kWh
Greenchoice vast 1 jaarGreenchoice vast 2 jaarGreenchoice vast 3 jaarGreenchoice variabel
Soort contractVastVastVastVariabel
Looptijd1 jaar2 jaar3 jaarOnbepaalde tijd
Vaste vergoeding per maand gas en stroom€10,26€10,26€10,26€10,26
Prijs per kWh enkelvoudig€ 0,30900€0,30746€0,31391€0,29385

Huidige prijzen mei 2024

Greenchoice modelcontract

Iedere energieleverancier is verplicht een modelcontract aan te bieden onder dezelfde voorwaarden. Dit type contract is er een met variabele tarieven die elk half jaar kunnen veranderen. De tarieven worden door de leverancier zelf bepaald.

Greenchoice gasprijs per m³

In de tabel hieronder staan de actuele Greenchoice tarieven van gas per m³ gas weergegeven inclusief btw. Bijkomende kosten, zoals netbeheerkosten, zijn niet inbegrepen in de getoonde prijs.

Greenchoice tarieven gas
🔥Greenchoice vast 1 jaarGreenchoice vast 2 jaarGreenchoice vast 3 jaarGreenchoice variabel
Soort contractVastVastVastVariabel
Looptijd1 jaar2 jaar3 jaarOnbepaalde tijd
Vaste vergoeding per maand gas en stroom€10,26€10,26€10,26€10,26
Prijs per m³ gas€1,21558€1,22999€1,30501€1,35111

Huidige prijzen in mei 2024

Voorwaarden en diensten Greenchoice tarieven

Voordat je een energiecontract afsluit, is het goed om verschillende leveranciers met elkaar te vergelijken. Onderdelen die je kunt vergelijken, zijn onder andere de prijzen, producten die worden verkocht of aanvullende diensten. Daarnaast is het voor veel huishoudens ook belangrijk dat een energieleverancier zich inzet voor een duurzame toekomst en dat de klantenservice bijvoorbeeld ook goed bereikbaar is. In dit onderdeel gaan we hier dieper op in.

Oorsprong Greenchoice energie

De stroom die Greenchoice aan huishoudens levert, bestaat 100% uit groene, Nederlandse stroom. Deze groene stroom wordt door Greenchoice ingekocht waarna die getransporteerd wordt naar klanten.

Daarbij meldt deze energieleverancier dat ze geen CO2-certificaten kopen of aan CO2-compensatie doen, maar juist investeren in verduurzamingsprojecten over de hele wereld. Boscompensatie noemen ze dit. Dit houdt in dat er samenwerkingen worden aangegaan over de hele wereld om bossen te planten, te herstellen of te onderhouden. Zo wordt er op een directe manier impact gemaakt door Greenchoice zelf.

Greenchoice zonnepanelen

Het is mogelijk om Greenchoice zonnepanelen te kopen en te laten leggen op je dak. Hiervoor kun je advies op maat aanvragen op de website van Greenchoice. Na het invullen van een aantal vragen krijg je een adviesgesprek en ontvang je een aanbod op maat. Eenmaal akkoord? Dan begint de voorbereiding en krijg je te horen wanneer een installateur bij je langskomt om zonnepanelen te installeren.

Greenchoice aanbieding vaste klanten

Als vaste klant van Greenchoice profiteer je van aanbiedingen en andere extra’s. Je spaart elke maand een aantal punten waarmee je allerlei producten met korting kunt kopen. Punten doneren aan bos- en natuurprojecten is ook een optie. Ook staat er een aanbieding voor je klaar in de Mijn Greenchoice klantenzone als je contract bijna afloopt en het tijd is om een nieuw energiecontract af te sluiten.

Bereikbaarheid Greenchoice klantenservice

Greenchoice is op diverse manieren te bereiken. Je kunt bellen, mailen of een bericht sturen via WhatsApp. Bij urgente vragen kun je het beste de klantenservice bellen. Deze is open op werkdagen van 8:30 tot 17:00 uur en op zaterdagen van 9:00 tot 17:00 uur.

Greenchoice opzeggen

Als je een energiecontract wilt opzeggen, dan hoef je dit niet te doen wanneer je overstapt naar een andere leverancier. Dit gaat namelijk automatisch. Er zijn een aantal gevallen waarin je wel het contract zelf moet opzeggen:

  1. Wanneer je naar een plek verhuist waar Greenchoice geen energie levert;
  2. Wanneer je met iemand gaat samenwonen die al een lopend energiecontract heeft;
  3. Bij een overlijden.

Houd ook rekening met het type contract dat je eventueel nog hebt lopen om opzegboetes te voorkomen. Bij het voortijdig opzeggen van een vast energiecontract is de kans groot dat je een boete ontvangt. Een variabel contract van onbepaalde tijd kun je altijd opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Een dynamisch contract opzeggen kan op elk gewenst moment zonder gevolgen.

Vond je deze informatie nuttig?

NuttigNiet nuttig

100% van de 4 stemmen vond de informatie nuttig.

Greenchoice tarieven 2024: prijs per kWh, m³ en voorwaarden (2)

Door Melissa Vermeulen

Energie-expert

Melissa is een energie-expert die je op de hoogte houdt van alles wat met energie te maken heeft. Haar teksten vertellen je alles over de energieleveranciers in Nederland, de bijbehorende tarieven en technische zaken, zoals hoe je energiemeters werken.

Greenchoice tarieven 2024: prijs per kWh, m³ en voorwaarden (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated:

Views: 5481

Rating: 4.8 / 5 (48 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.